Messi holder vagt ved en af efterårets fasanjagter i Hylleholt.