Tom med rålam nedlagt under trykjagt i Hylleholt skov i 2009. Rålammet er skudt for vores Cocker Ronaldo