Allans cocker Wilma ved siden af smaldyr som Allan lige har nedlagt.